CIVO & ACTS NTA DIBENARKAN AKSES SECARA DALAMAN SAHAJA DI PEJABAT-PEJABAT JKDM TERLIBAT.
HARAP MAKLUM.


Untuk akses ke Sistem Semakan Login ID